stilizirana bijela nota s tijelom kralježnice na zelenoj podlozi uz ime projekta

IME PROJEKTA: Bez Boli Dok Sviram – očuvanje zdravlja u srednjim glazbenim školama Grada Zagreba

RAZDOBLJE PROVEDBE: 15.9.2021. – 31.5.2022.

NOSITELJ: Udruga za proučavanje posture i edukaciju glazbenika Homini Artium

PARTNERI: Glazbena škola Blagoja Berse, Glazbena škola Pavla Markovca, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Glazbena škola Zlatka Balokovića, Glazbeno Učilište Elly Bašić.

SVRHA PROJEKTA: educirati nastavnike i polaznike srednjih glazbenih škola Grada Zagrebu kako očuvati zdravlje uz sviranje te kako uočiti rane znakove zdravstvenih problema i spriječiti ozbiljnije ozljede.

SUDIONICI/CILJNE SKUPINE: učenici i nastavnici srednjih glazbenih škola Grada Zagreba (ukupno 15-60 nastavnika i 10-30 učenika pojedine glazbene škole). 

NAČIN REALIZACIJE: provedba aktivnosti u prostorima škole (u slučaju epidemioloških ograničenja dio aktivnosti moguće je izvoditi u virtualnom okruženju) i putem školskih virtualnih platformi.

AKTIVNOSTI:

  1. Ciklus predavanja u trajanju od 90 min, namijenjen nastavnicima
  2. Ciklus radionica u trajanju 3×60 min, namijenjen učenicima i nastavnicima
  3. Izrada edukativnih i promotivnih materijala za diseminaciju putem školskih virtualnih platformi
 

CILJEVI AKTIVNOSTI:

  • osviještenost učenika i nastavnika srednjih glazbenih škola Grada Zagreba o važnosti očuvanja   zdravlja pri sviranju
  • razumijevanje mehanizama korištenja vlastitog tijela i zdravlja pri redovitom sviranju
  • učenje metoda zdravog disanja, zagrijavanja, opuštanja i  posture tijela pri sviranju
  • korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) za komunikaciju, suradnju i stvaranje projektnih rezultata
 

OČEKIVANI REZULTATI:

  • min. 70 učenika i min. 100 nastavnika stekli nova znanja i vještine za očuvanje vlastitog zdravlja pri sviranju
  • min. 100 nastavnika osposobljeni za prenošenje znanja o očuvanju zdravlja pri sviraju
  • sve srednje glazbene škole Grada Zagreba (5 škola) sudjelovale u aktivnostima stručnog usavršavanja i prevencije zdravstvenih poteškoća glazbenika

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.823,52 kn

OPIS PROBLEMA KOJIM SE PROJEKT BAVI

U Hrvatskoj trenutno djeluje više od stotinu tisuća glazbenika, te 90-ak osnovnih i 30-ak srednjih glazbenih škola. Istraživanja pokazuju da cca 25% učenika glazbe doživljava zdravstvene poteškoće vezane uz sviranje, te da oko 75% odraslih glazbenika redovno svira uz zdravstvene tegobe koje su posljedica sviranja. Gruba procjena ukazuje da postoji više od 80.000 glazbenika u Hrvatskoj koji nemaju odgovarajuću zdravstvenu skrb. (Mustajbegović et al., 2018.) 

Ministarstvo Zdravstva RH prevenciju bolesti je prepoznalo kao nacionalni prioritet, ali premda je prevencija najučinkovitije i najjeftinije rješenje zdr. tegoba, u ovoj zajednici ona najčešće izostaje. 

Adresiranje problematike zdravlja glazbenika u RH slabo je i tek u povojima, dok je u svijetu uvriježena praksa uključivanje fizioterapeuta u sve razine sustava obrazovanja i profesije glazbenika. 

Profesionalno sviranje glazbenog instrumenta zahtijeva razinu fizičke spremnosti sličnu onoj profesionalnih sportaša – okretnost, fleksibilnost, neuromišićnu koordinaciju te psihofizičku izdržljivost i snagu. Međutim, dok profesionalne sportaše prate treneri čija je uloga poboljšati učinkovitost i spriječili ozljede tijekom treninga i atletskih događaja, glazbena struka mnogo manje pažnje pridaje fizičkim aspektima sviranja. Prenaprezanje glazbenika često dovodi do zdravstvenih posljedica, a nerijetka pojava zanemarivanja boli pri sviranju posebno je opasna. 

OPIS PREDLOŽENOG RJEŠENJA

Hrvatski i svjetski znanstvenici naglašavaju da je za prevenciju ovog tipa problema nužan multidisciplinarni pristup gdje ključnu ulogu imaju edukacija glazbene zajednice. Problem prepoznaju i sami profesionalni glazbenici, o čemu govore i velik interes sudionika glazbenog obrazovnog sustava za edukaciju o ispravnom korištenju tijela pri sviranju i njihovo zalaganje za veće uključivanje tematike čuvanja zdravlja u kurikulum glazbenih škola te u vlastite znanstvene radove. Glazbenici koji su uz stručnu asistenciju uspješno savladali svoje zdravstvene probleme vezane uz sviranje naglašavaju kako ispravna postura i korištenje tijela pri sviranju uvelike pridonose kvaliteti tehnike sviranja i proizvedenom zvuku (Buljević, 2019; Golubić, 2019; Mamić, 2020).

Velik dio ozljeda razvija se usred neispravnih obrazaca posture tijela pri sviranju, usvojenih tijekom ranih faza bavljenja glazbom. Za kvalitetnu i sustavnu prevenciju ključno je usvajanje zdravih obrazaca sviranja i korisnih alata za očuvanje zdravlja u što ranijoj dobi, dok je tijelo glazbenika još u razvoju. Iz tog razloga Homini Artium razvija suradnju s glazbenim školama diljem RH putem edukativnih programa prevencije. Edukativni projekt Bez Boli Dok Sviram sadržajno je prilagođen glazbenicima odrasle i adolescentne dobi, kako bi nastavnici i učenici srednjih glazbenih škola Grada Zagreba procesom iskustvenog učenja usvojili praktična znanja i navike za zdravo i uspješno profesionalno bavljenje glazbom. 

OPIS AKTIVNOSTI PROJEKTA 

a) Predavanja u trajanju od 90 min (namijenjena primarno predavačima srednjih glazbenih škola)

Predavanja obuhvaćaju iduće teme: najčešće profesionalne ozljede glazbenika, važnost prevencije i ispravne posture pri sviranju, pristupi i metode prevencije i rehabilitacije s naglaskom na aktivnu ulogu glazbenika u svakodnevnom očuvanju vlastitog zdravlja. Namjera je ovom aktivnosti skrenuti pažnju i otvoriti pitanja glazbenika o vlastitom zdravlju. Predavanja izvodi više članova stručnog tima Homini Artium-a, a izvode se uživo i/ili virtualno u slučaju nužde zbog epidemioloških mjera.

b) Ciklus radionica u trajanju 3×60 min (namijenjene učenicima i predavačima pojedinog glazbenog odjeljenja škole)

Radionice pružaju glazbenicima konkretne alate i metode za aktivno očuvanje vlastitoga zdravlja (i zdravlja svojih učenika).  Sadržaj radionica prilagođava se kategorijama glazbala koja sudionici sviraju.  

Teme obrađene radionicama uključuju osvještavanje tijela u prostoru i uz instrument, osnovne položaje tijekom sviranja, pokrete ključnih dijelova tijela, principe i metode disanja, zagrijavanja, istezanja i opuštanja i dr.

Radionice provodi bacc. physioth. Nikolina Delaš uz logističku asistenciju projektnog tima. Radionice se izvode u grupama do 15 polaznika, a zbog očuvanja kvalitete radionice nužno je izvođenje uživo. Namijenjene su učenicima i nastavnicima – predložen omjer je 10 učenika i 5 nastavnika pojedinog odjeljenja. Ukoliko prostorni kapaciteti Škole to dozvoljavaju, dodatni zainteresirani nastavnici mogu prisustvovati radionicama kao promatrači.

c) Izrada edukativnih i promotivnih materijala za diseminaciju putem školskih virtualnih platformi. Aktivnost uključuje izradu i dijeljenje edukativne brošure s podsjetnicima za očuvanje zdravlja te izradu video kolaža o provedbi aktivnosti tijekom projekta.